Advokatska kancelarija
Rastom IT sektora porasla je i potreba za novom vrstom advokata i advokatskih usluga. Ta nova vrsta advokata vrlo često krši sve konzervativne stavove struke u odnosima sa klijentima i njihovim poslovima. IT firmama je potreban advokat koji će pre svega znati njihove potrebe, ali i shvatiti da je način rada sa ovakvim kompanijama puno dinamičniji, nekad hitniji u odnosu na druge predmete i podrazumeva znanje i mogućnost razumevanja legislative drugih država, a posebno SAD po čijim zakonima i pravilima će se aplikacije uglavnom i pružati na tržište.
 
Naši advokati razumeju ove potrebe pa i pored toga imamo angažovanog IT konsultanta koji nam pomaže da svoje usluge pružamo na pravi način te da potrebe klijenata anticipiramo čak i pre nego što se pojave.
 
Naša kancelarija će Vam pružiti sve usluge koje se tiču:
-        Inkorporacije
-        Ugovaranja
-        Radnih odnosa
-        Outsourcinga poslova
-        Pravnih istraživanja vezanih za zakonitu primenu i izradu aplikacija i softvera
-        Zaštite intelektualne svojine, DMCA takeaway notice
-        Zaštita podataka o ličnosti, prilagođavanje poslovanja i softvera na GDPR
-        Rešavanje spornih pitanja kod uploada na app storu ili drugih platformi
-        Licenciranje softwera i data protection, sačinjavanje SAAS, EULA, T&C, uslova korišćenja aplikacije ili sajta itd.
-        Software development agreement, sačinjavanje ugovora o zajedničkom razvoju projekta 
-        Stvaranja ušteda u poslovanju, poreski konsalting i još mnoge druge usluge
 
U današnje vreme IT kompanijama je potreban pravni “IT inženjer” koji će zajedno sa Vama kreirati softver i starati se da je isti zaštićen, da ne postoje zakonske i pravne prepreke da se softver koristi, a što može biti od odlučujućeg značaja kada je reč o uspešnosti vašeg projekta i kompanije. Iskoristite priliku i zakažite besplatan sastanak sa našim advokatima gde ćemo zajedno sa Vama analizirati potencijalne probleme i identifikovati oblasti u kojima možemo pružiti vašoj kompaniji zaštitu i uštede.
 
Naš rad nije izdatak već ušteda.