Advokatska kancelarija
Zastupamo domaće i strane klijente u svim parničnim postupcima u Srbiji pred sudovima iarbitražama ali i pred međunarodnim sudovima i arbitražama.
Advokatska kancelarija

Radno pravo

Advokatura Batić ima veliko iskustvo u radnopravnim sporovima, ali i u smislu pružanjakonsultantskih usluga privrednim društvima i drugim organizacijama iz oblasti radnih odnosa.Zastupamo u radnim sporovima, radi otkaza ugovora o radu, mobinga, naknade štete iz radnihodnosa, ali i savetodavno vezano za radnopravnu materiju, pri zasnivanju i prestanku radnihodnosa, zaključivanju kolektivnih ugovora, sačinjavanju opštih akata privrednih društava.
Advokatska kancelarija

Porodično pravo

Kancelarija pruža zastupanje u porodičnim sporovima radi razvoda braka, poveravanja dece,vršenju roditeljskog prava, utvrđivanje očinstva nad decom, postupcima izdržavanja dece, supružnika ili članova porodice. Možemo se pohvaliti velikim brojem predmetaporodičnopravne materije ali i zadovoljnim klijentima.

Advokatska kancelarija

Imovinskopravni odnosi

Imovinskopravni sporovi, često označavani kao rak rana našeg pravnog sistema, loše regulisani od strane države, predstavljaju veliki postotak naše klijentele. Duple prodaje nepokretnosti čak i danas, nakon uvođenja notarijata, a sporim postupanjem sudstva predstavljaju jedan od najčešćih problema sa kojima se naši klijentu susreću. Prevare tokom izgradnje stambenih zgrada od strane investitora takođe predstavljaju nešto sa čime se svakodnevno suočavamo u praksi. Zastupamo u svim imovinskopravnim sporovima, vezanim za utvrđivanje svojine na nepokretnostima, smetanje poseda, izgradnje objekata, utvrđivanje službenosti, naknade štete, u zemljišno knjižnim sporovima.
Advokatska kancelarija

Postupci izvršenja

Zastupamo u postupcima izvršenja svih sudskih odluka i pokretanje postupaka izvršenja na osnovu verodostojne isprave.
Advokatska kancelarija

Nasledno pravo, vanparnični i upravni postupci

Kancelarija zastupa klijente u postupcima raspravljanja zaostavštine, deobe nepokretnosti, priznavanja stranih sudskih odluka i drugim vanparničnim postupcima, kao i u svim upravnim postupcima i sporovima pred ministarstvima, agencijama, poreskim organima i drugim državnim i nedržavnim organima.