Advokatska kancelarija Batić od svog osnivanja ima veliko iskustvo u krivičnim predmetima.

Naročito je poznata po zastupanju u medijski propraćenim postupcima krivičnih, kao što je ubistvo gardista u Topčideru.

Tu su i druga, kao što su zastupanja biznismеnа Мilаnа Pаnićа, porodice stradalih rеzеrvistа iz Lеskоvcа, Аgrоživа, Knеz Pеtrоlа, Мilеtа Drаgićа, gеnеrаlа Моmčilа Pеrišićа, Biljane Plavšić, Vојinа Đоrđеvićа, Zvеzdаnа Теrzićа i mnоgih drugih.

Kancelarija pruža zastupanje u svim predmetima krivičnopravne materije pred sudovima i tužilaštvima.

Takođe pruža zastupanje okrivljenih i oštećenih na glavnim pretresima i pred višim instancama.

Branimo i zastupamo maloletne učinioce krivičnih dela.

Vršimo zastupanje u postupcima organizovanog, visokotehnološkog i privrednog kriminala.

Vršimo zastupanje i u istrazi i predkrivičnom postupku, sastavljamo krivične prijave, optužne akte i sve pravne lekove.

Advokatska kancelarija
Advokatska kancelarija