Advokatska kancelarija
Kancelarija je specijalizovana za pružanje svih usluge domaćim i stranim firmama u oblasti privrednog prava. Advokati kancelarije imaju bogatog iskustva u radu sa inostranim klijentima, a posebno u postupcima osnivanja privrednih društava, spajanja i pripajanja. Vršimo „due diligence“ analizu u postupcima akvizicije privrednih društava, sastavljanje ugovora i učestvovanje u pregovorima između privrednih subjekata prilikom ugovaranja, naročito t&c ugovora, ugovora o zajedničkom ulaganju, ugovora u oblasti intelektualne svojine i drugih. U oblasti intelektualne svojine vršimo registraciju pri Zavodu za intelektualnu svojinu, kao i zaštitu intelektualne svojine i analizu domaćeg i stranog zakonodavstva, presuda Evropskog suda pravde u infrigement postupcima, slanje DMCA obaveštenja i drugo.

Pravnim licima pružamo i sve druge usluge koje im mogu zatrebati u svakodnevnom poslovanju, kao što su otvaranje računa, vođenje sporova, izrada osnivačkih i drugih opštih akata privrednih društava, savetovanje u oblasti radnih odnosa i svakodnevnog poslovanja.