• Advokatska kancelarija
  Korporativno pravo
  Kancelarija je specijalizovana za pružanje svih usluge domaćim i stranim firmama u oblasti privrednog prava. Advokati kancelarije imaju bogatog iskustva u radu sa inostranim klijentima, a posebno u postupcima osnivanja privrednih društava, spajanja i pripajanja. Vršimo „due diligence“ analizu u postupcima akvizicije privrednih društava
 • Advokatska kancelarija
  Krivično pravna materija
  Advokatura Batić od svog osnivanja ima veliko iskustvo u krivičnim predmetima, naročito je poznata po zastupanju u medijski propraćenim postupcima kako krivičnih, kao što je ubistvo gardista u Topčideru
 • Advokatska kancelarija
  Građansko pravna materija
  Zastupamo domaće i strane klijente u svim parničnim postupcima u Srbiji pred sudovima iarbitražama ali i pred međunarodnim sudovima i arbitražama.