Intelektualna svojina – Kineska roba, izazovi modernog prava

Kineske kopije poznatih brendova i dan danas zadaju ogromne muke kompanijama. Poznata je činjenica da su za stvaranje brenda potrebne godine i decenije, a za kopiranje svega nekoliko dana. Kinezi nekako prednjače u ovome, a što smo svi imali prilike da vidimo. Samo prethodne godine u Kini je okončano preko 200.000 slučajeva kršenja prava intelektualne svojine, a svega 1200 slučajeva pokrenutih od stranih kompanija. Da li je uopšte moguće ostvariti zaštitu svog brenda od kineskih kompanija, ili je upravo najveća zaštita kvalitet originalnog brenda. Ono što je začuđujuće jeste činjenica da strani entiteti skoro ni ne pokušavaju da zaštite svoju intelektualnu svojinu od kineskih kompanija, izuzev u slučaju velikih sistema i tehnoloških kompanija. Iako se vidi veliki napredak u rešavanju Infringement slučajeva podnetih od domaćih kineskih kompanija, na kineskoj državi je da svoje zakonodavstvo i sudstvo unapredi u meri da strane kompanije steknu poverenju u njegovu nepristrasnost i profesionalizam…