Čitanje misli kao dokaz na sudu? Naučna fantastika ili budućnost dokazivanja?

Često čujemo kako je ovaj ili onaj okrivljeni „prošao poligraf“, ali ta činjenica nikako ne bi smela da utiče na određivanje da li je neko zaista kriv ili ne. Poligraf je metoda koja je uveliko zastarela i dokazano nepouzdana za utvrđivanje istinitosti. Zabrinjava, zapravo, često korišćenje iste u današnjem pravosuđu. Međutim, postoji li neka naučna metoda koja može da sa sigurnošću utvrdi da li neko govori istinu ili ne?

Proboj u oblasti dokazivanja pravi FMRI iliti funkcionalna magnetna rezonanca. Reč je o tehnici kojom se vrše očitavanja reakcije mozga, odnosno, otkrivanja „potpisa“ mozga za pojedine psihičke operacije, te na primer u teoriji moguće je otkriti šablon reakcije neurona na situacije u kojima okrivljeni svesno laže. Da li je FMRI pouzdana metoda praksa će otkriti, ali naučnici tvrde sa velikim pouzdanjem da mogu otkriti moždani otisak za sve situacije pa time i za laž i istinu. Mozak je zapravo sofisticirana mašina koja reaguje na određene stimulanse i ono što je izdvaja od voljnih operacija koje umnogome utiču na klasični poligraf jeste to da se moždane operacije dešavaju van naše moći delovanja, pa su samim tim i pouzdanije. Prvi slučaj u u kojem se FMRI koristio kao dokazno sredstvo jeste slučaj Aditi Sharma iz Indije čiji je moždani potpis pokazivao da je umešana u ubistvo svog verenika. Iako novo dokazno sredstvo ono je uzeto u odlučivanje, a neposredno viši sudovi nisu osporavali ovo dokazno sredstvo.

FMRI je možda daleko od sveobuhvatne primene u dokazivanju krivičnih dela, ali se postavlja pitanje sme li se ovako nešto dozvoliti? Mišljenja smo da će razvoj ljudskih prava u budućnosti morati da ide i u smeru zaštite misli, ne samo u vidu njihove ekspresije na spoljašnji svet već i u smislu prava na lično, intimno mišljenje. Uostalom, treba istaći i mane mišljenja, a posebno sada kada znamo i da razni stimulansi mogu uticati na mišljenje i poimanje stvarnosti. Smatramo da pre upotrebe ovakvog dokaznog sredstva treba stvoriti preduslove kako pravne tako i naučne u vidu potpunog dešifrovanja procesa mišljenja i ljudskog mozga kao najsofisticiranijeg „hardvera“.

Od korišćenja FMRI u dokazivanju u Srbiji smo još uvek jako daleko, posebno imajući u vidu da je magnetnu rezonancu teško odraditi čak i u njenoj izvornoj funkciji, za otkrivanje i lečenje oboljenja. Sa druge strane neke druge naučne tehnike se pojavljuju, a koje će vrlo brzo postati nezamenljive u primeni kao sredstva dokazivanja. Sa velikim ponosom možemo reći da je naša kancelarija prva u Srbiji u svojstvu dokaznog sredstva angažovala 3D rekonstrukciju u postupku ubistva Gardista na Topčideru, te da je nakon toga u više slučajeva ovo dokazno sredstvo zauzelo svoje mesto u rasvetljavanju zločina, te naročito kod slučajeva saobraćajnih nesreća i rekonstrukcija mesta izvršenja krivičnih dela.

www.advokaturabatic.com